•  

  Industrijski objekti

  LEK
  HVAC Ljubljana
  HVAC Prevalje 
  Pakiranje stekleničk
  SWP 4   
  Blister
  Lek RC2  
  Lokalno odsesovanje 
  Lek Mengeš object 67 
  Lek ostala naročila

    KRKA
    
  Krka Rusija 
    KRC – IMP Promont 

    REVOZ
    
  Investicijsko vzdrževalna dela

    ADRIA Mobil
   
   Manjši projekti  

   

   

   

   

   


  Objekti splošnega pomena

  Predori Ločica, Jasovnik 
  Predor Markovec
  Obvoznica Škofja Loka
   

  Letališče Cerklje
    
  Ploščad in skladiščni objekti  
     Ploščad za transportna letala ter povezovalna cesta  

   

  GEN Energija
  NEK Krško 
  Vrtec Mavrica Brežice
  Čistilna naprava Kranj 
  Črpališče Pragersko – Hodoš  
  Čistilna naprava Škocjan  
  Gostilna Farovž v Šentjerneju
  Dom Tisje – dom starejših občanov   
  E.Leclerc – manjši projekti 

                                                                                                                            

  Tujina
  Stanovanjski objekti Leinfelden-Echterdingen                                             
  Bulle Švica – farmacevtski objekt
  Gimnazija Wertingen
  FEND – proizvodni objekt