• Elektro Inštalacije
   
  • Izvajanje meritev elektro instalacij

   - zaščita pred električnim udarom
   - prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika
   - preizkus tokokrogov, varovalk, stikal, sponik in druge opreme
   - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika glavnega in dodatnega vodnika za izenačitev potenciala
   - preizkus izolacijske upornosti
   - preizkus delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito
   - funkcionalni preizkus
   - preizkus delovanja zaščite
   - preizkus upornosti tal in sten
   - merjenje upornosti ozemljil
   - merjenje upornosti okvarne zanke
   - preverjanja delovanja naprav za dif. tok zaščite
   - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika
   - merjenje izolacijske upornosti
   - meritev tokov električnih motorjev
   - nastavitev tehničnih zaščit

   

   

   

   

   

  Telekomunikacije
  - telefonijo
  - požarno javljanje
  - električne ure
  - ozvočenje
  - video nadzorne sisteme
  - tehnično varovanje objektov
  - računalniške mreže
  - antenske sisteme
   

   

   

   

   

   

   

   

  Zunanja razsvetljava in kabelski razvodi
  Izvajanje električnih instalacij z montažo zunanje razsvetljave za:
  - igrišča
  - ceste, križišča
  - naselja
  Elektro instalacije za poslovne in industrijske objekte
  - moč vtičnice
  - splošno, varnostno in zasilno razsvetljavo
  - strelovodne napeljave
  - elektično opremo
  Izvajanje elektro instalacije za:
  - procesno tehniko v industriji
  - centralno nadzorni sistem
  - avtomatziacija tehnoloških procesov
   
  Elektro instalacije za procesno tehniko in tehnologijo
  - močnostne stikalne bloke
  - procesno krmilne stikalne bloke
  - komunikacijske razdelilne omare
  - transformatorske postaje
  Električne instalacije in avtomatika za strojne instalacije:
  - toplotne postaje
  - kotlovnice
  - hladilne postaje
  - kompresorske postaje
  - prezračevanja in klima
  - čistilne naprave
  - črpalne postaje

   

   

   

   

   

  Elektroenergetski objekti
  - naprave visoke napetosti do 20kV
  - kablovode do 20 kV
  - transformatorske postaje do 20kV
  - diesel agregatske postaje
  - naprave za neprekinjeno napajanje
  - naprave v eksplozivno varni izvedbi
  Montaža elektroenergetskih naprav
  - montaža transformatorskih postaj do 20 kV
  - montaža kablovodov do 20 kV
  - montaža agregatov
  - montaža razdelilnih postaj
  - elektro energetske povezave