• Strojne Inštalacije
   
  • VODOVOD IN KANALIZACIJA
   - notranji vodovod
   - zunanji vodovod
   - zunanje hidrantno omrežje
   - notranja hidrantna mreža
   - horizontalna in vertikalna fekalna kanalizacija
   - meteorna kanalizacija
   - izolacijska dela
    
  OGREVANJE, HLAJENJE
  - radiatorsko ogrevanje
  - konvektorsko ogrevanje in hlajenje
  - cevni razvodi ogrevanja in hlajenja
  - cevni razvodi pare in kondenzata
  - zunanji toplovodi in vročevodi
  - meritve porabe energije
  - regulacija in krmiljenje
  - izolacijska dela
  - delavniška priprava cevnih sklopov
   
  KLIMATIZACIJA
  - klimatizacija poslovnih prostorov
  - klimatizacija trgovskih prostorov
  - klimatizacija industrijskih sistemov
  - prezračevanje predorov
  - regulacija in krmiljenje
  - delavniška proizvodnja prezračevalnih kanalov
  - izolacijska dela
   
  PLINSKE INSTALACIJE
  - zunanji razvodi
  - notranji industrijski razvodi
  - notranji stanovanjski razvodi
  - merno regulacijske postaje
   
  TEHNOLOŠKE INSTALACIJE
  - tehnološke instalacije v industriji
  - tehnološke instalacije v zdravstvu
  - tehnološke instalacije v trgovsko poslovnih sistemih
  - izolacijska dela
   
   
  TEHNIČNI PLINI
  - zunanji razvodi tehničnih plinov
  - industrijski razvodi komprimiranega zraka, demi vode, dušika,
  vakuma…
   
   
  INSTALACIJE TEHNOLOŠKE OPREME
  - vodovodna črpališča
  - čistilne naprave
  - kotlovnice
  - hladilne postaje
  - kompresorke postaje
  - klima strojnice
  - toplotne postaje
  - šprinkler postaje
   
   
  ŠPRINKLER INSTALACIJE

  - šprinkler razvodi
  - delavniška priprava cevnih sklopov

   
  MERITVE, REGULACIJE IN ZAGONI STROJNIH INSTALACIJ
  - tlačni preizkusi
  - pretočnosti kanalizacije
  - vodotesnosti kanalizacije
  - trdnostni preizkus plinske instalacije
  - tesnostni preizkus plinske instalacije
  - pretok hidrantne instalacije
  - meritve prezračevalnih sistemov
  - validacije IQ, OQ, PQ
  - meritve mikroklime
  - meritve tesnosti kanalskih tras
  - regulacije
  - zagoni